Na czym to polega?

Wspieramy bezpłatnie firmy zagrożone gospodarczo. Poprzez wsparcie rozumie się szeroko pojęty marketing (np. w Internecie, w prasie, radiu, na billboardach). Efektem jest dostarczanie Tobie jak największej liczby zleceń na zakup usług i towarów w Twojej firmie. Wspieramy tylko firmy lokalne, charakteryzujące się niskim progiem innowacji w zakresie pozyskiwania klientów.

Jakie branże wspieramy bezpłatnie?

Lokalna sprzedaż z transportem

materiały sypkie

kruszywa

piasek budowlany

kamień kopalniany

ziemia ogrodowa

torf

kora drzewna

substraty torfowe

Lokalne usługi transportowe

transport materiałów budowlanych

transport ładunków ciężarowych

transport pojazdów oraz maszyn

Usługi sprzętowe i budowlane

usługi robót ziemnych

usługi koparko-ładowarką

usługi ogólnobudowlane

Dlaczego nie pobieramy od Ciebie opłat za przekazywanie zleceń?

Jesteśmy podmiotem częściowo finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Mamy za zadanie wspieranie firm ze wskazanego sektora gospodarczego.

Częściowe wynagrodzenie naszej pracy pobieramy od klientów, których przekazujemy Tobie, naliczając im za zamówione produkty oraz usługi drobną prowizję, która jest przeznaczana na cele marketingowe oraz rozwijanie procesów pozyskiwania kolejnych klientów dla Twojej firmy, co sprawia, że pozyskane przez nas zlecenia są dla Ciebie zupełnie bezpłatne!